Elinstallationer
Vi utför nyinstallationer samt rotarbeten inom el, tele, data med mera. Vi är medlem i Installatörsföretagen.

IN ELTEST
Vi genomför en elbesiktning med hjälp av IN ELTEST i ditt hem.

Elbesiktning
Vi utför även besiktning av elanläggningar. Mätningen görs med avancerad och godkänd utrustning där kunden erhåller ett detaljerat slutprotokoll.

Termogarafering/värmekamera
Användning av infraröd termografi / värmekamera är det enklaste och snabbaste sättet att upptäcka energiförluster, fukt och eventuella elproblem i byggnader och elcentraler. Många bränder startar i elcentraler vilket kan förebyggas genom en översyn med värmekamera.

Värmekameran visar exakt var problemen är, något som inte är möjligt för det mänskliga ögat.

Onödigt luftläckage kan svara för en stor del av den energi som krävs för att värma upp eller kyla en byggnad. Med termografering har man möjlighet att sänka sina energikostnader.

Det är även lätt att med termografering upptäcka eventuella vattenskador.

Effektmätning
Höga elräkningar?
El & Watt AB har mätinstrumentet som kontrollerar det. Mätningen utförs under en period för att fastställa värdena i anläggningen/lokalen. Med detta som utgångspunkt ser vi över lokalens behov. Det är på så sätt möjligt att spara energi, utrustningar, miljö och därmed Era kostnader.

Kabelsökning
Vi utför även lokalisering av era nedgrävda kablar i mark.